Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Høst og såning af korn

Alle parceller af byg og de andre kornarter er høstet og er i hus.

Det meste af høsten foregik med saks, men tærskningen er sket med en ny laboratorietærsker, som har mere end halveret vores tidsforbrug til tærskning. Næste år håber vi at kunne tage vores nye græsklipper i brug, så vi også kan reducere tidsforbruget til høst og kan nå at høste alle de accessionering, vi planlægger at så.

Næste års opformering af vintercerealier er sået med maskine. NordGens nye såmaskine har forøget såkapaciteten væsentlig. Tidsforbruget per parcel til såningen er minimal. Det har dog krævet en del nytænkning og meget omorganisering og planlægning, inden prøverne var pakket i magasiner i den rigtige rækkefølge, og det har taget lang tid at lære såmaskinen at kende. Prøverne af spelt har vi dog måttet så for hånd, da frøene ville sætte sig fast i maskinen, men de er også i jorden nu. Alle parcellerne er sået på et stykke lejet jord på Lønstop, en forsøgsgård, som tilhører Sveriges Landbrugs Universitet (SLU).

   

JonatanLeoharvestingbarley.

Jonatan Leo høster hvede.

JohanAxelssonsowingbarley

Johan Axelsson vid såmaskinen.

   
   

Arkiv