NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Femårsjubileum 2013

För att uppmärksamma och fira femårsjubileet av NordGen gavs en serie föreläsningar till kollegor inom olika nätverk och till den intresserade allmänheten. Syftet var att se tillbaka på ett givande Nordiskt samarbete men också för att belysa de utmaningar som finns i framtiden om vi skall kunna säkra världens födobehov inför en växande befolkning.

Arkiv