Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Workshop med fokus på kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol – ja tak!

’Det grundlæggende spørgsmål er: Hvordan gør I det, I gør?’ Udsagnet kom fra seniorforsker Theo Van Hintum på den workshop, som repræsentanter for genbanker i De Baltiske Lande, det vestlige Rusland, Holland og NordGen holdt med fokus på kvalitetskontrol og samarbejde på tværs af Østersøen.

Ja hvordan er det lige, vi gør vores arbejde? Medarbejdere ved genbanker i Norden, De Baltiske Lande, Holland og det vestlige Rusland havde efter den årlige EUCARPIA-konference om plantegenetiske ressourcer sat hinanden stævne til en workshop, hvor fokus bl.a. var på kvalitetskontrol. NordGen var vært og facilitator for workshoppen.

greenhouse5

Läs vidare...