NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting 2013

Ny brug af genressourcer giver mad til fremtidens samfund

Overskriften for EUCARPIA-konference 2013 ’Pre-breeding – fishing ind the gene pool’ passer fint med fremtidens udfordringer for udnyttelse af genressourcerne. Klimaforandringer, bæredygtighed og nye globale regler for udnyttelse af genressourcerne udfordrer både planteforædlere, genbanker og samfund verden over.

Hvordan kan verdenssamfund på den bedste måde udnytte vores fælles genressourcer i forhold til de udfordringer, som vi står overfor? Det var en af overskrifterne for EUCARPIA-konferencen 2013 ’Genetic Resources Section Meting’, som blev afholdt den 10.-13. juni i den svenske by Alnarp på SLU (Swedish University of Agricultural Sciences). Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem SLU, POM og NordGen, som også stod for formandsskabet.

gruppfoto

180 forskere fra det meste af Europa og med deltagere fra Afrika, Syd- og Nordamerika og Asien fremlagde forskningsresultater for hinanden og diskuterede udfordringer og løsninger. I løbet af tre dage behandlede konferencen en del forskellige emner som fødevaresikkerhed, ernæring og sundhed, vilde afgrøder i samspil med klimaforandringer og landbrug, offentlig og private partnerskaber i forhold til udnyttelse og udvikling af genressourcerne og et emne som ejendomsret til genressourcerne.

Läs vidare här