NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordMilk – et nyt netværk med fokus på karakterisering af mælk fra Nordiske kvægracer

Forskere i Norge, Sverige, Finland og Danmark, med speciale i analyser af mælk, har i samarbejde med NordGen Husdyr etableret et netværk omkring karakterisering af mælk fra Nordiske kvægracer. Flere Nordiske og Baltiske lande forventes at blive en del af netværket i fremtiden.

På et nyligt afholdt møde i Oslo har forskere i de Nordiske lande sammen med NordGen etableret et netværk med fokus på arbejde med mælk fra gamle kvægracer. Forskere i netværket vil udnytte de fælles ekspertiser, der findes i Norden indenfor dette forskningsfelt, og arbejde sammen omkring fælles ansøgninger, indsamling, opbevaring og analyse af prøver, videns udveksling og publicering.
De involverede forskergrupper er specialister i at analysere den kemiske sammensætning i mælk samt egenskaber af betydning for mælkens videre anvendelse i forskellige typer mejeriprodukter såsom ost og yoghurt. Tidligere studier udført på mælk fra racerne Holstein, Jersey og Svensk Rød har vist klare effekter af race på mælkens indhold. Mælk fra de oprindelige Nordiske kvægracer er imidlertid aldrig blevet undersøgt systematisk. Derfor er der behov for at karakterisere og dokumentere, hvorvidt mælk fra de oprindelige Nordiske racer adskiller sig fra mælk fra de moderne racer, og hvorvidt særegne egenskaber i forhold til f.eks. ostningsegenskaber og human sundhed, er at finde i mælken fra de Nordiske racer.
 
Deltagerne i det etablerede netværk har ambitioner om at generere midler til at udføre dette vigtige arbejde.   

NordGen ser netværket som et vigtigt tiltag ift. at de Nordiske lande kan leve op til internationale forpligtigelser på genressourceområdet. De Nordiske lande har forpligtet sig til at arbejde for bevaring af biologisk diversitet, bæredygtig udnyttelse af genetiske ressourcer, samt en fair fordeling af de goder, der tilvejebringes gennem denne udnyttelse. Et vigtigt skridt for at kunne overholde disse forpligtigelser er at dokumentere et særegent kendetegn ved de lokale racer, som kan udnyttes kommercielt. Viser det sig, at mælk fra de lokale Nordiske racer har unikke og gunstige egenskaber er dette første skridt mod et produkt, som kan komme forbrugerne til gode, samt skabe et økonomisk grundlag og dermed incitament for landmænd til at holde dyr af de lokale racer. Dette vil bidrage til bevarelsen af disse racer og dermed biologisk mangfoldighed. Det etablerede netværk kan således bidrage til at opfylde de internationale forpligtigelser som Norden har tiltrådt: bevaring, bæredygtig udnyttelse samt befolkningens adgang til goder baseret på genetiske ressourcer.

Netværket løber indtil videre til og med 2015. Forskningsmidler som kan finansiere den planlagte forskning ansøges i den nærmeste fremtid i alle de involverede grupper.

Sidansvarig:  Anne Praebel
Billede 1_Jesper Rais (300x200)

Billede 1. Mælks koaguleringsegenskaber er vigtig i forhold til fremstilling af ost og er en af de egenskaber der vil blive undersøgt i Nordiske kvægracer (Foto: Jesper Rais).

Billede 2_Kristian Kindtler (300x225)

Billede 2. Det jyske kvæg fra Danmark er en af de racer som forventes at indgå i projektet (Foto: Kristian Kindtler).

Kontakt

Peer Berg, NordGen husdyr (peer.berg@nordgen.org)

Lotte Bach Larsen, Aarhus Universitet, Danmark
(LotteBach.Larsen@agrsci.dk)

Torsten Nygård Kristensen, Aalborg Universitet, Danmark (tnk@bio.aau.dk)