NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

From EUCARPIA Genetic Resources meeting

EUCARPIA-mötet i Juni 2013 i Alnarp presenterade och diskuterade genbankers roll för bevarandet av växtgenetiska resurser, bevarandet av växters vilda släktingar, hur växtgenetiska resuser kan användas i ett mångsidigt jordbruk, hur man säkrar matförsörjningen i framtiden och hur en växtgenetisk mångfald kan bidra till människors hälsa och matförsörjning.

EUCARPIA är en ideell organisation som syftar till att främja vetenskaplig och teknisk samarbete inom alla områden av växtförädling i syfte att främja dess fortsatta utveckling.

Värdarna för detta möte var NordGen och SLU. Vi har sammanställt presentationer, posters och Book of abstracts på websidan epgrc2013.nordgen.org >>

       
    Deltagare och föreläsare från hela världen samlades i tre dagar i Alnarp.    
   

DSC_7346_200px

DSC_7516_200px

DSC_7507_200px

Presentationer , föreläsningar, redovisning av forskning och Posters med olika inriktningar inom växtforskning presenterades

DSC_7545_200px

DSC_7549_200px

DSC_7564_200px

Studiebesök på fält och växthus i Alnarp. Exempel på hur växtgenetiska resurser bevaras och regenereras i genbanken förevisades.
   

foto: Alfia Khairullina

Arkiv