NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Femårsjubileum

NordGen Femårsjubileum - 10 Juni 2013

För att uppmärksamma och fira femårsjubileet av NordGen gavs en serie föreläsningar till kollegor inom olika nätverk och till den intresserade allmänheten. Syftet var att se tillbaka på ett givande Nordiskt samarbete men också för att belysa de utmaningar som finns i framtiden om vi skall kunna säkra världens födobehov inför en växande befolkning.

AB_o_AMHaga

Árni Bragason NordGens direktör introducerar Åslaug Marie Haga, Direktör för the Global Crop Diversity Trust.

The Global Crop Diversity Trust är en oberoende internationell organisation som arbetar för att säkra mångfalden inom jordbruket och deras vilda släktingar.

The Trust spelar en stor roll inom bevarandet av all världens grödor genom arbetet med Svalbards Globala Frö-Valv.

           

Aslaug_Marie_Haga_200px

     

Susan_McCouch_200px

           

Annika_Hahn-Englund

     
Future challenges of Genebanks in an international perspective, climate change, population growth  - Susan Mc Couch  Professor, Cornell University             Nordic cooperation – Nordic Institutes  - Annika Hahn-Englund, direktör Utrikesdepartementets Nordengrupp      

Thorsteinn_Tomason

           

Eva_Jansson_200px

     
 Reflection on the Genetic Resource collaboration in the Nordic Countries - Thorsteinn Tómasson tidigare ordförande för styrelsen i NGB (Nordic Gene Bank)             National Plant Genetic Resource program for Sweden - Eva Jansson, SLU, POM (Programmet för Odlad Mångfald)      

Andra talare var :

Emerging opportunies for genomic research – what can we expect.  - Leif Andersson Professor, Avdelningen för Husdjursgenetik. Uppsala

Nordic forests and climate change – are they adaptable?  - Heli Peltola Prof. in Silviculture,  University of Eastern Finland.

The value of Animal genetic resources – The Nordic strength in animal breeding.  - Peer Berg, NordGen-Husdjur

Plant Genetic resources – Prebreeding in Nordic countries.  - Morten Rasmussen, NordGen-Växter

NordGen today and tomorrow.  - Áslaug Helgadóttir Professor, styrelseordförande för NordGen

foto: Svein Solberg