NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Senior Advisor NordGen Animals

NordGen erbjuder en intressant befattning med varierande och utmanande arbete i bevarande och hållbar förvaltning av husdjursgenetiska resurser i de nordiska länderna och på den internationella arenan. En del resor ingår i tjänsten.

Hämta full information här: Senior Advisor NordGen Animals

Arkiv