NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen 5 år - program

NordGen Femårsjubileum - program

Vi presenterar en serie föreläsningar som ser tillbaka på historiken för det Nordiska samarbetet med Genetiska Resurser, men också för att se vad vi kan förutsäga och förvänta oss av framtiden

På måndag den 10 Juni (före EUCARPIA mötet i Alnarp) ges föreläsningar som riktar sig till nuvarande och tidigare kollegor, kollegor i nätverk, den intresserade allmänheten och NordGens vänner...

Sänd ett mail till: 5_years@nordgen.org  så vi vet hur många som kommer (förläsningarna är kostnadsfria). Föreläsningarna kommer att hållas i Alnarp, Alnarpsgården på Universitetsområdet.

              Agenda
13:00             Welcome  - Arni Bragason director NordGen
13:15             Reflection on the GR collaboration in the Nordic Countries - Thorsteinn Tómasson f d styrelseordförande för NGB
13:45             Nordic cooperation – Nordic Institutes  - Annika Hahn-Englund, chef för UD:s Nordengrupp
14:00             Future challenges of Genebanks in an international perspective, climate change, population growth  - Susan Mc Couch  Professor, Cornell University  
14:25             Kaffe
14:50             Emerging opportunies for genomic research - what can we expect.  - Leif Andersson Professor, Institutionen för Husdjursgenetik, Uppsala
15:10             Nordic forests and climate change – are they adaptable?  - Heli Peltola Prof. in Silviculture,  University of Eastern Finland.
15:30             The value of Animal genetic resources – The Nordic strength in animal breeding  - Peer Berg, NordGen - Husdjur
15:50             Plant Genetic resources – Prebreeding in Nordic countries  - Morten Rasmussen, NordGen - Växter
16:10             Nationale PGR program for Sweden - Eva Jansson, SLU, POM
16:30             Global Crop Diversity Trust - Åslaug Marie Haga direktör
16:50             NordGen today and tomorrow - Áslaug Helgadóttir Professor, styrelseordförande i NordGen

Studiebesök på frölabbet och i växthuset - med mingel för de intresserade.

18:30 Buss till Malmö Rådhus för Eucarpia Välkomstmottagning kl 19:00. ( Endast för de som registrerat sig för EUCARPIA mötet 11-13 Juni)