NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Invitasjon til Nordgen Skog konferanse 2013

Northern Forests in a Changing Climate 17.-18. september 2013

NordGen Skog-konferansen "Northern Forests in a Changing Climate" arrangeres i Hallormsstaður, Island 17.-18. september.

Hallormstadur forest_Ulfur Oskarsson

Icelandic Forestry Service inviterer til NordGen Skog-konferanse på Island i september. Foto: Ulfur Oskarsson

Konferansen vil fokusere på mulige endringer i nordiske skogøkosystemer under endrede klimabetingelser og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for skogbruket. Spesielt vil konferansen se på hvordan klimaendringer vil kunne påvirke valg av treslag og provenienser, nå og i fremtiden.

Informasjon om registrering og program for konferansen finner du her.