Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Planter

Om NordGen Planter

NordGen Planter er Nordisk genressource centers sektor for kulturplanter. Vi arbejder med bevaring og bæredygtig udnyttelse af vores kultur- og nytteplanter og deres vilde slægtninge. Det omfatter både det konkrete bevaringsarbejde af frø, formidling af frø og af information om materialet, og også generel informationsarbejde om værdien og betydningen af plante genetiske ressourcer for vores samfund i Norden og globalt.

greenhouse

Photo: L Ansebo

NordGen Planter stimulerer til anvendelse af materialet, og søger at skabe synergi via det Nordiske samarbejde til gavn på både nordisk og internationalt plan. Retningslinierne for det nordiske samarbejde er beskrevet i NordGens strategi samt nedfældet i Kalmar deklarationen.

Läs mer om NordGen Planter.