Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nytt EU-förslag färdigt

EU-kommissionen antog den 6:e maj ett förslag om lagpaket för hälso- och kvalitetsstandard för hela agrara livsmedelskedjan, inklusive förökningsmaterial av växter såsom frö.

Andra institutioner inom EU, inklusive EU-parlamentet och Europeiska rådet, ska ta ställning till kommissionens lagpaketsförslag. Det förväntas att paketet träder i kraft under 2016.

Mer information om förslaget finns att läsa på EU-kommissionens websida.

   
   

Arkiv