NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Stipendtildelinger i 2016

Det ble i 2016 delt ut stipender fra NordGen Skog til seks prosjekter i Finland, Norge og Island. Stipendene skal støtte utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i Norden.

P1100754_KatriHimanen

Foto: Katri Himanen


NordGen Skog mottok totalt 13 søknader om stipend i 2016. De som har fått innvilget støtte er:

  • Gunilla Holmberg/Massbybacka planteskole, Finland: Studieturer til Sverige for å finne gode nordiske frøkilder for bøk (Fagus sylvatica), eik (Quercus robur), søtkirsebær (Prunus avium) og andre arter
  • Gunvor Grimeland Koller, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgaven med tema ”plantekvalitet og etablering”
  • Antti Lännenpää/Fin Forelia Oy, Finland: Reise til Sverige for å studere frøproduksjon og mulige samarbeidsprosjekter
  • Sigríður Hrefna Pálsdóttir, Island: Reisestipend for å kartlegge og kategorisere skogplantefelt på Island
  • Birgit Sundbø Hagalid, Norge: Reisestipend for arbeid på masteroppgave, for å gjøre registreringer i et Common garden forsøk på bøk (Fagus sylvatica)
  • Lars Hagen Haugsrud, Norge: Reisestipend og feltutstyr til masteroppgaven på planting av gran (Picea abies)

Rapporter fra tidligere prosjekter kan du finne her.

Mer informasjon om stipend fra NordGen Skog

Arkiv