NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Genetiske ressurser på dagsorden i Roma

Den første verdensdekkende rapporten om skogtregenetiske ressurser og en global statusrapport for biodiversitet for mat og landbruk var hovedsaker på møtet i FAOs Kommisjon for genressurser forrige uke i Roma.

Skog_DAL_0555

Foto: Lars Sandved Dalen / Skog og landskap 

Mens planter og husdyr har hatt statusrapporter og handlingsplaner på sine felt i noen år, er skogsektoren nå i gang med sin første globale statusrapport. 80 land som dekker 80% av skogarealet i verden har så langt levert sine nasjonale rapporter, og bidratt med innspill på hvilke utfordringer som står foran oss i arbeidet med å sikre genetisk mangfold i skog. Skograpporten skal være klar i løpet av 2013.

På møtet i Kommisjonen ble det også vedtatt en liste med viktige strategiske prioriteringer i en global handlingsplan for arbeidet fremover.

Les mer om saken hos Norsk genressurssenter.

Se også: www.fao.org

Arkiv