Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Arbetsgruppens aktiviteter

Utvärdering av den Nordiska rödklöversamlingen för arktisk växtförädling (2014-2017)

Insamling av ängskavle från gamla Isländska ängar (2012-2013)

Många gamla ängar försvinner när odlingsmetoderna förändras och därmed försvinner även de vallväxter som under lång tid vuxit på ängarna. Dessa växter har haft tid att anpassa sig till de lokala förhållandena och kan därför potentiellt ha unika egenskaper som gör dem väl anpassade till den lokala miljön. Detta Isländska projekt är en del av en större Nordisk satsning för att samla in prover från gamla ängar innan de försvinner för gott. Målet att samla ängskavle, Alopecurus pratensis, från ungefär 20 ängar som såddes för 50-60 år sedan. De insamlade fröerna kommer de att ingå i NordGens vallväxtsamling och bevaras för framtiden.

Förbättring av regenereringsfaciliteter för klöver (2012-2013)

När accessionerna på genbanken ska regenereras är det viktigt att se till att accessioner av samma art hålls åtskilda för att förhindra genflöde dem emellan. För detta ändamål kan två metoder användas: isoleringsavstånd och isoleringsbarriärer. För insektspollinerade grödor som t.ex. klöver, kan insektsnät vara en mycket effektiv isoleringsbarriär. Därför köptes isoleringsburar med nät 2012 och kommer att testas under 2013.

Information om en förstudie på rödklöver (2009-2011).

För information om äldre projekt, besök vår aktivitetsdatabas

Sidansvarig:  Anna Palmé

P6264550_cut3

Trifolium pratense

Photographer: Anna Palmé
Free to use for any purpose
Please acknowledge the photographer

Läs mer

Introduktion

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppens aktiviteter

Mandatarter

Möten

Europeiska databaser:

Timotej

Mindre gräsarter

Kontakt

Anna Palmé: anna.palme@nordgen.org