NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Femårsjubileum för SGSV

Svalbard Global Seed Vault och NordGen, 5 år!

I februari 2008 invigdes Svalbard Global Seed Vault. Idag är ca 750 tusen olika accessioner (unika fröprover) lagrade djupt inne i permafrosten i ett berg utanför Longyearbyen. Även NordGen firar i år sitt femårsjubileum!

Nordgen firar sitt femårsjubileum vid ett speciell tillfälle!

Se filmen om Svalbard Globala Frö Valv av Snöball Film på vimeo.com! Med en intressant historia och fantastiska bilder från det arktiska valvet för människans framtida matsäkerhet.

view_500px

Utsikt från Frövalvet utanför Longyearbyen på Svalbard

Fröbanker är inte någon ny uppfinning, fröbanker har funnits sen jordbrukets födelse med uppgiften att bevara utsäde och fröer för framtiden. Att samla och skaffa föda har alltid varit en uppgift för människan, och kommer med säkerhet att bli en ännu större utmaning med en växande befolkning på vår planet. Svalbards frövalv kommer att spela en viktig roll i framtiden när det gäller matsäkerhet och tillgång till föda. Efter fem år är vi stolta att se att Svalbards frövalv  fungerar som en säkerhet till en av världens mest viktiga naturresurser;  biologisk mångfald och en tryggad diversitet inom kulturväxter.

Ingången till valvet

Läs en artikel som publicerats i den Norska tidningen Nationen, skriven av Á. Bragason, direktör på NordGen och O. Westengen, koordinator för SGSV (på norska).

 Frøhvelvet är fem år >>

   
  Inlagring av boxar på hyllor i valvet

Odlad mångfald är den biologiska grunden för all jordbruksnäring och en viktig bas för världens matsäkerhet! Vi behöver mångfalden för att kunna öka matproduktionen, för att bekämpa olika växtsjukdomar och epidemier och för att vi ska kunna anpassa matproduktionen till kommande klimatförändringar.

Idag lagras över 750 000 fröprover från 53 olika genbanker från hela världen i Svalbards Frövalv. Exempel på grödor som är väl representerade och bevarade för framtiden är Oryza sativa (ris), Triticum (vete) och Sorghum (durra).

Mer information om Frövalvet på vår hemsida >>

foto: S Jeppson, DT Endresen