Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Sorter tilgjengelig fra klonarkiv, Norge

Sorter, landsorter og andre genotyper av vegetativt formerte planteslag bevares som levende planter i såkalte klonarkiv eller bevaringssamlinger på ulike steder i Norge.

Planteslag der sorter og genotyper ikke bevares som frø, men som levende planter, er potet, frukt og bær, noen grønnsaker og en del urter. Informasjon om sorter og genotyper som er samlet inn fra hager eller fra vill flora og tas vare på i regi av Norske Nationella Programmet og finnes på Norske Genresurssentrets websider. Kontaktperson og ansvarlig är Åsmund Asdal.

www.skogoglandskap.no/temaer/klonarkiv >>

Tilsammen er 72 ulike aksesjoner av rabarbra bevart på 3 ulike steder i Norge.

Läs mer om Rabarbra - 1700-tallets ginseng! www.skogoglandskap.no/temaer/rabarbra >>

Norsk genressurssenter samarbeider med Nordisk genressurssenter (NordGen) om å benytte deres databasesystem SESTO til å holde oversikt over klonene og genotypene som finnes i de norske klonarkivene.

Oversikt over de bevarte klonene kan finnes ved å gå inn i PLANTEARVEN SESTO.

En samling kloner av rabarbra fra hele landet blir tatt vare på ved Bioforsk Landvik i Grimstad.

Det er store forskjeller mellom klonene i vekstkraft, form og farge.

 Foto: Åsmund Asdal

   
   

Arkiv