Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Ydun temadag

Temadag Äpplemust

En temadag om äpplemust från danska lokala äpplesorter arrangerades onsdagen den 14 november på Köpenhamns universitet i Tåstrup, Danmark. Temadagen var en del i projektet Ydun.

”Ydun – most av danske æblesorter” är ett treårigt forskningsprojekt med deltagare från Københavns Universitet och NordGen. Fler än 200 danska lokala äpplesorter har karaktäriserats med hänseende på användning till äpplemust med särskilda smakegenskaper.

Som en del i projektets slutfas arrangerades onsdagen den 14 november 2012 en temadag om äpplemust. Under förmiddagen presenterades projektets resultat och under eftermiddagen hölls inlägg från olika intressenter.

Temadagen samlade drygt 70 deltagare från bland annat äppleodlingen, musterier, dagligvaruhandeln, gastronomer, livsmedelsnätverk, restauranger, forskare och fruktförädlare. Deltagarna var främst från Danmark men även Sverige och Norge.

   
   

ydun_temabild

   
   

Läs mer i artikeln.

   
   

Foto: Lena Ansebo