NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Norsk svarteliste

Erfaringer med risikovurdering av fremmede treslag

I juni 2012 lanserte Artsdatabanken i Norge sin Svarteliste,som gir en økologisk risikovurdering av fremmede arter i norsk natur.

 
På vei ut? Sitkagran er hittil plantet i relativt stort omfang langs Norges kyst. Foto: Tor Myking

Fremmede arter regnes for å være en av de største trusler mot biodiversitet verden over. De mest alvorlige eksemplene vi kjenner er predatorer (f.eks. rotter og slanger) og patogener (sykdomsfremkallende organismer).

Fremmede planter kan påvirke mengde og forekomst av andre arter og viktige økologiske prosesser, men fører sjelden eller aldri fører til at andre arter dør ut. Nord-Europa er egentlig fattig på arter på grunn av gjentatte istider de siste 2 millioner år.

Svartelisten 2012 er basert på kvantitative kriterier for å sikre best mulig reproduserbarhet, og metoden som er utviklet er ment å fungere for alle introduserte arter, fra vannlevende insekter til trær. Blant annet har sitkagran og europalerk kommet på lista over treslag med svært høy økologisk risiko. Dette vil med stor sannsynlighet virke inn på mulighetene til å bruke disse treslagene i norsk skogbruk.

Hvilke prinsipper og kriterier ligger til grunn for en slik vurdering, og hva er erfaringene med metoden så langt?

Gå videre til Tor Mykings artikkel her.


Lenker til andre temaartikler finner du her