Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Databasen för växtnamn igång igen

Den uppskattade databasen för kulturväxters namn har genomgått en nykonstruktion och öppnades återigen i oktober 2012.

SKUD är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter. Avsikten med databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter – både bland professionella och lekmän.

Databasen innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. Databasen har byggts med potential för att kunna utvecklas till en nordisk namndatabas och vänder sig till verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

Läs mer i www.skud.info

Läs också pressmeddelandet från SLU 2012-10-01 och pressmeddelandet från Göteborgs botaniska trädgård 2012-10-03.

   
   
   

Arkiv