Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Höst-skörd

Skörd i växthus och fält

Nu skall materialet som uppförökats under våren och sommaren tas om hand, torkas, beskrivas, räknas och vägas.

Packing seeds

 

För att utnyttja växthusen till fullo används två odlingsomgångar.
Stråsäd sås tidigt och skördas på våren eller sommaren.
På så sätt hinner man också med att odla nya växtslag som kräver värme och behöver en längre tid att mogna, såsom tomat och bönor.

Foto: M Svärdh

soyabeens

Phaseolus coccineus

Phaseolus vulgaris

Sojabönor (Glycine max) Blomböna (Phaseolus coccineus) Böna 'Esters Swedish'
(Phaseolus vulgaris var.vulgaris)