Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Skörd

Skörd i växthus och fält

Nu skall materialet som uppförökats under våren och sommaren tas om hand, torkas, beskrivas, räknas och vägas.

För att utnyttja växthusen till fullo används två odlingsomgångar. Stråsäd sås tidigt och skördas på våren eller sommaren.

På så sätt hinner man också med att odla nya växtslag som kräver värme och som behöver en längre tid att mogna, såsom tomat och bönor.

Lycopersicon esculentum

Tomat Lycopersicon esculentum
 

Packing seeds

Jerker Niss torkar och packar bönor.

soja

blomböna

Phaseoulus vulgaris

Sojabönor Glycine max Blomböna Phaseolus coccineus Böna 'Esters Swedish'
Phaseolus vulgaris var.vulgaris

Foto: M Svärdh