NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Skördetid

Skördetid på NordGen

Nu är det dags att skörda olika växtslag i växthuset och på fält för att säkerställa framtida behov av våra växtgenetiska resurser!

NordGens uppgift är att bevara genetiska resurser inom växter, husdjur, och skog med Nordiskt ursprung som är viktiga för livsmedelsproduktion och lantbruk.

För att bibehålla materialet friskt och livaktigt i genbanken måste vissa fröprover (accessioner) uppförökas inom olika tidsintervall. Behovet av uppförökning kan bero på att fröet har dålig förmåga till att gro eller att det helt enkelt finns för lite frön i genbanken. Nu är det tid att samla vad som såddes och planterades i våras och somras.

Ur stråsädessamlingen valdes ca 160 accessioner ut av bl a korn (Hordeum), vete (Triticum), havre (Avena) och råg (Secale). Från grönsakssamlingen har bondbönor och ärtor odlats. Några av ärtorna är gamla sorter som är av nordiskt ursprung och har ett kulturhistoriskt värde. Potatis, rovor och medicinalväxter har också odlats för framtida bevaring och nyttjande.

foto: frön och bönor torkas i växthuset

     

Drying beens

Capsicum annuum

     

Phytolacca americana

     

Grass

Paprika (Capsicum annuum)       Kermesbär (Phytolacca americana)       Timotej (Phleum pratense)