NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Islandske gede

Er den islandske gede race endelig sikret?

Den islandske gede-race menes at være blevet bragt til Island med de tidlige kolonister for mere end 1100 år siden. Siden da har racen,som menes at være af Skandinavisk oprindelse, været isolert, og gennemgået mindst to omgange af kraftige reduktioner i populationsstørrelsen (såkaldte populations flaskehalse).

Islends_geit_Jon Hallsson (450x242)

I årene 1875-1885 var racen nede på kun 62 dyr. I 1930 var den oppe på en populationsstørrelse på næsten 3000 dyr (det højeste kendte antal), hvorefter antallet af dyr reduceredes. I perioden 1950-1967 var der kun ca. 87 dyr af racen. Siden er populationen af den islandske gede race vokset jævnt, og i slutningen af 2011 var der 729 dyr. Gederne er fordelt på omkring 60 gårde i Island og populationsstørrelsen er nu på det højeste siden 1945, hvor antallet var 855 individer.

For at undgå spredning af smitsomme sygdomme er der forbud mod transport af landbrugsdyr på tværs af regioner på Island. Denne restriktion har betydet, at bestanden består af mange små populationer, som i nogle tilfælde viser tegn på indavlsdepression. En måde at reducere omfanget af dette problem på er ved at benytte kunstig inseminering. Sæd er løbende indsamlet, og de første resultater med kunstig inseminering er lovende. I 2010 blev 8 bukke tappet, og i 2011 blev der taget sæd fra yderligere 2. Dette arbejde har resultateret i, at der nu er 1037 strå med sæd til rådighed. I 2010 blev 38 geder insemineret med frisk sæd. Dette førte til at 21 gedekid blev født.

Den jævnt voksende populationsstørrelse og mulighederne for at benytte kunstig inseminering lover godt for en ny start for den islandske ged - en race som var tæt på at uddø for få årtier siden.

Figuren viser tilgængelige informationer om populationsstørrelsen af den islandske gede race siden 1703, med den stiplede linje angivende ikke-kontinuerte data.

 

Trend_Icelandic goat _redigert (640x273)

Mer information: Jón Hallsteinn Hallsson (jonhal@lbhi.is) og Birna Kristín Baldursdóttir (birna@lbhi.is)