NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Foryngelse i nordiske skoger

 
Foryngelse av eik og lind på tidligere granmark. Foto: Katri Himanen, Metla


NordGen Skogs konferanse "Options for Forest Regeneration – Spruce, Pine and Broadleaved Trees", fant sted i Hämeenlinna nord for Helsinki 5.-6. september 2012. Den ble arrangert i samarbeid med det finske skogforskningsinstituttet Metla og Evira.

Konferansen tok opp temaer som såing av furu, stormskader og foryngelse, granforedling, og potensiale og problemer knyttet til foryngelse av lauvtrær.

På ekskursjonen rundt Hämeenlinna fikk deltagerne blant annet sett og diskutert fordeler og problemer ved lauvtreforyngelse, og frøplantasjer av eik, lønn og svartor.

Program og presentasjoner finner du her.
Arkiv