Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordiskt reliktväxtmöte på Island 2012

Detta möte var för den intresserade av kulturreliktväxter, särskilt i Nordiska och Arktiska områden.

Med en kulturreliktväxt menas en art eller en sort som inte längre odlas men har varit odlad på en särskild växtplats, och som överlevt på stället efter det att odlingen upphört eller trädgården övergivits.

Dessa växter säger oss mycket om vår kulturhistoria och kan ibland innehålla genetiskt material som skiljer sig från de mer moderna sorterna av växten.

Mötet ägde rum på Hótel Hérað i Egilsstaðir, Island 26-27 Juli

Presentationer från mötet:

kvann_innsamling_island_300px

kvann_vik_pa_Island_200px

Insamling av kvanne Angelica archangelica på Island 2008

foto: Svein Solberg

Arkiv