NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Uppförökning

Uppförökning av växter på NordGen

NordGens uppgift är att bevara genetiska resurser inom växter, husdjur och skog med Nordiskt ursprung som är relevanta för livsmedelsproduktion och lantbruk. Skog bevaras vanligtvis i dess naturliga miljö - in situ. Husdjur bevaras genom hållbara avelsprogram och växter bevaras ex situ, genom att lagra frön i genbanken och odla vegetativt förökade växter i olika klonarkiv.

I den nordiska genbanken finns ca 25 000 fröprover (accessioner) lagrade och materialet används både av forskare och växtförädlare. Ett urval av frön levereras också till privatpersoner som är intresserade av gamla sorter som har ett kulturhistoriskt värde. På så sätt uppmuntras ett hållbart nyttjande av genetiska resurser.

För att kunna bibehålla ett friskt material måste vissa accessioner uppförökas inom olika tidsintervall. Behovet av uppförökning kan bero på att fröet har en dålig förmåga till att gro eller för att det finns för lite frön i genbanken.

Läs mer om arbetet på NordGen Växter >>

           

greenhouse

Våren 2010 invigdes det nya växthuset i Alnarp för att säkerställa behovet av att kunna uppföröka växter effektivt.

pisum1

pisum2

pisum3

foto: J.Nordling, S.Solberg, S.Jeppson