Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Växthus/fält

Hektisk tid i fält och växthus

Aktiviteten är hög i NordGens odlingar, både för personal och humlor. Växthuset är fyllt av plantor, de första accessionerna har gått i blom och i isoleringstälten arbetar humlor frenetiskt med pollinering. Ute på fälten bereds marken, nya isoleringstunnlar sätts på plats, det rensas, sås och planteras för att frö ska produceras till sommaren och hösten.

Växthus personal ärtor

Jerker Niss och Annelie Thornberg binder ärtor. Foto S. Jeppson.

Varje höst/vinter väljer NordGens växtgruppsansvariga ut de accessioner som ska odlas under den kommande växtsäsongen. Den vanligaste anledningen till att de odlas är för att fylla på mängden frö i frölagret. Vissa accessioner behöver föryngras eftersom grobarheten i de bevarade fröna efterhand sjunker, även i fryst tillstånd. Accessioner odlas också för att kontrollera att det verkligen är den art och sort som det är sagt, och för att göra beskrivningar och fotodokumentation.

När accessionerna fröodlas måste man minimera riskerna att korspollinering från andra sorter av arten och ev. andra arter sker. Det kan göras genom att hålla ordentliga avstånd mellan sorter så att pollinerande insekter eller vind inte sprider pollen mellan dem. För insektspollinerade arter kan man också använda insektstäta burar eller liknande för att skärma av accessionerna från varann. Om det är arter som behöver insektspollineras för att ge fullgott frö behöver man då se till att det finns exempelvis humlor insatta i buren.

Läs hela artikeln.