NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Bruksgenbanken i Norge

Bruksgenbanken leverer såkorn til 25 gamle kornsorter. Det gir bønder som vil prøve landsorter eller andre kornsorter som hittil bare har vært i genbank mulighet til å teste sortene på sin gård.

field NordGen, som er den felles nordiske genbanken for frøformerte plantesorter, har bevart et stort antall kornsorter.
Genbanken gir imidlertid ut bare små frøporsjoner på noen få gram frø, og da er veien lang hvis en bonde vil teste om sorten passer i sin produksjon. Bruksgenbanken kan levere noen kilo såkorn, noe som er nok til å dyrke en liten åker med vanlige maskiner for såing og tresking. Og ikke minst til å oppformere såkorn til eget bruk, skriver Skog og landskap.

Läs artikeln med fler länkar på www.norsklandbruk.no >>

foto: Svein Solberg

Arkiv