NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Larix 2012

"Lerk i et varmt klima" er det 8. internasjonale symposiet arrangert av IUFRO Working Group S2.02.07 - Larch Breeding and Genetic Resources, og vil finne sted i Hallormsstad nasjonalskog på Island 11.-13. september 2012.

Selv om Island er bedre kjent for vulkaner og fisk, har landet også en skogsektor, og over 100 års erfaring med skogreising. Lerk er ikke et innenlandsk treslag, men har vært svært viktig i skogreisingsarbeidet på Island de siste 60 åra. Faktisk utgjør lerk en større del av Islands skogareal enn treslaget gjør i de fleste land der det har en naturlig utbredelse. Velkommen til Larix 2012!

Formålet med konferansen
Tittelen «Lerk i et varmt klima» er ment å avdekke utfordringen trær og skog har i lys av den globale oppvarmingen. På Island er gjennomsnittlig temperatur, særlig vintertemperaturen, høyere enn i lerkens naturlige utbredelsesområde. Målet med symposiet er å presentere og utveksle ny kunnskap, utviklingsområder, idéer og erfaringer relatert til forskning på lerk - tilpasning, genetikk, foredling, fysiologi og genbevaring i  sammenheng med skogforvaltning og produksjon.

Sted
Symposiet vil finne sted på Hotel Hallormsstadur som ligger i Hallormsstadur nasjonalskog, Islands første skogreservat, vernet i 1905. Det ligger 27 km sør for Egilsstadir langs innsjøen Lagarfljot, som i likhet med de fleste lange, dype innsjøer har sitt eget monster…

Viktige datoer
Påmeldingsfristen er 30. april 2012.
Fristen for innsending av abstracts er 31. juli 2012.

Gå til nettsiden www.skogur.is/larix2012 for påmelding og mer informasjon.

Hele invitasjonen kan lastes ned her (engelsk).


Arkiv