NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Planteetablering på Island

Intensiv gjødsling gir bedre etablering av Lutz-gran på Island

Skogreisingen på Island økte sterkt mellom 1990 og 2007. Mer enn 5 millioner skogplanter er plantet hvert år etter 2003.

 

Hvit firkant

Tøffe etableringsforhold: Lutz-plante på et  forsøksfelt. Foto: R. Jónsdóttir

Imidlertid viser undersøkelser at avgangen er stor i nyplantede felt. Lav atmosfærisk avsetning av nitrogen, og langsom nedbryting på grunn av det kalde klimaet, er trolig de viktigste årsakene som begrenser planteetableringen på Island.

Et eksperiment med intensiv gjødsling av Lutz-planter i skogplanteskolen viste at denne behandlingen økte veksten den første sesongen i felt, uten at det påvirket knoppbrytingen eller ga forsinket frostherding. Også startgjødsling i felt hadde positive effekter på vekst og nitrogeninnhold i nålene.

Les mer om Rakel Jónsdóttirs undersøkelse fra Island her.