NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Framtidens drömplanta

Temadag i Stockholm
God nordisk deltagelse på temadagen. Katri Himanen presenterer finsk planteforedling.

I samarbeid med Skogsstyrelsen arrangerte NordGen Skog temadag på Scandic Sjöfartshotellet den 28. mars.

Omtrent 60 deltagere fra alle de nordiske landene deltok på «Framtidens drömplanta» og ble oppdaterte på spørsmål omkring foryngelse og skogplanteforedling i Sverige og Norden.

På programmet sto blant annet foredrag om forskningsprogrammet «Future Forests», foredling, planteskolers strategier, klimatilpasning av planter og handelsspørsmål.

Lenker til foredragene finner du på denne siden.Arkiv