NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Bøken i Norge

Bøken i Norge – en sein innvandrer eller en tidlig introduksjon?

Hvor kommer norske bøketrær fra? Analyser av genetisk variasjon i dagens bøkeskoger gir svar.

 
  Bøk er et vakkert og kjært treslag, men de færreste tenker på dette som en kulturart. Foto: Arne Steffenrem, Skog og landskap.

Hvit firkant

 

Bøken er det siste treslaget som ble etablert i Norge, mellom år 500 og 1000 etter Kristus. Den finnes hovedsakelig i to områder - i Vestfold på Østlandet, og på Vestlandet nord for Bergen. Ettersom populasjonene i Norge er isolert fra bøken ellers i Skandinavia, har det lenge vært spekulert i hvor den kommer fra og hvordan den kom hit.

Var det fugl som hjalp treslaget over Skagerrak, eller var det menneskene i vikingtiden som sådde bøkenøtter for å kunne utnytte et treslag som både ga mat og nyttig trevirke? Ny forskning omkring den genetiske variasjonen i dagens bøkeskoger gir interessant historisk informasjon.

Les mer her