NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Jordärtskocka

Jordärtskockans mångfald

Jordärtskocka (Helianthus tubersosus L.) härstammar från östra USA och Mexiko. Även om en betydande förädling gjordes i Europa, i forna Sovjetunionen, och i viss mån i Kanada, är arten en försummad gröda. Det är sällsynt att genbanker har en omfattande karakterisering och dokumentation av Jordärtskocka.

Helianthus tubersous plant and tubers

Jordärtskocka (Helianthus tuberosus) och solrosor (Helianthus annuus L.) är de enda viktiga kulturväxter som har sitt ursprung i kontinentala Nordamerika. Att nordamerikanska indianer använde solrosen anses väl bevisat. Båda Helianthus-arter förbättrades genom urval och förädling i Europa, efter att de hade införts här.

Medan solros blev en viktig källa till vegetabilisk olja i världen, har jordärtskocka förblivit en odlad växt av marginellt intresse. Kanske kan denna 'oälskade knöl' fortfarande ha sin upprättelse och storhetstid i framtiden?

Axel Diederichsen, Plant Gene Resources of Canada, tidigare medarbetare på NordGen, har skrivit en artikel som blivit publicerad i HELIA (IFVC/FAO/ISA) om mångfalden av jordärtskocka.

Foto: H. tuberosus - plantor och knölar från SESTO bildarkiv

Läs mer >>