NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordiska rådets miljöpris

Från hållbar turism till biodiversitet: Nordiska rådets Miljöpris spänner över vida områden

Nu finns det igen möjlighet att nominera kandidater till Nordiska rådets Miljöpris.

År 2012 är temat biodiversitet och alla kan föreslå lämpliga personer eller organisationer till priset. Sista datum för att föreslå kandidater är den 12 december 2011.Vinnaren belönas med 350 000 danska kronor.

Läs mer om Miljöpriset här >>

Arkiv