Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Sommaraster

Samlingen av sommarastrar 2011

Tolv vackra sommarastrar har i år odlats på NordGens odlingsfält. De togs under mitten av 1900-talet fram av Evert Helmbring, och vad vi vet finns de inte tillgängliga i handeln idag.

Evert Helmbring arbetade på den danska fröfirman Ohlsens Enke. En del av företaget köptes kring 1970 upp av Hammenhög och Helmbring fortsatte en tid i den skånska fröfirman. Hans specialitet var bland annat sommaraster, Callistephus chinensis (L.) Nees. Helmbring är upphovsman till flera sorter och några av dem har NordGen bevarade i genbanken som frö. De flesta verkar idag inte finnas att få tag på i handeln.

Sorten Carmen (NGB14648)

Sorten Carmen (NGB14648). Foto: L Ansebo.

Eftersom sorterna kom till genbanken i form av frö utan annan information än deras namn så visste vi ingenting om dem. Därför har de i år odlats, studerats och fotograferats på NordGens odlingsfält. Till god hjälp har Stig Ekström varit, tidigare anställd på Hammenhögs fröfirma.

Det kan vara ett detektivarbete att få reda på historien bakom äldre sorter. Upphovspersonerna har gått ur tiden och det är tyvärr ofta som dokumentationen inte bevarats. Man får därför dels leta upp personer som möjligen kan ha information, ibland enbart i personens minne, dels behöver man bläddra igenom gammal litteratur, årsböcker och gamla årgångar av frökataloger från förädlingsfirmorna.

Fler sorter av sommaraster och många andra blomster har förädlats fram i Norden. Men mycket tyder på att de flesta av dem som inte finns kvar på marknaden idag har gått förlorade. Finns det någon som har andra besked så tar vi tacksamt emot tips!

Läs hela artikeln.