NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nye plakater om trær

I anledning Det internasjonale skogåret i 2011 har Genressurssenteret laget plakatene som undervisningsmateriell for mellom- og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen.
Fem plakater om trær er tilgjengelige fra Norsk Genressurssenter. Foto: Skog og landskap

De fem plakatene er spekket med interessant og lettfattelig informasjon om hva trærne brukes til og hvilken betydning deres genetiske variasjon har.

Plakatserien er på norsk, og er utarbeidet i samarbeid med Naturfagsenteret. De kan lastes ned eller bestilles kostnadsfritt.

De fem plakatene som så langt er laget er illustrert med fine bilder og inneholder informasjon om to eller flere treslag; eik (sommer- og vintereik), ville frukttrær (eple og kirsebær), bjørk (hengebjørk, vanlig bjørk og dvergbjørk), bartrærne gran og furu samt rogn og asalarter i slekta Sorbus.

Plakatene kan lastes ned fra denne siden.

Arkiv