NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Direkte såing

Kan såing av furufrø gi et godt foryngelsesresultat?

Mekanisk såing direkte i markberedningsflekker er en populær foryngelsesmetode i Finland. Metoden blir brukt på omtrent 15 % av foryngelsesarealet hvert år.

Fire måneder gammel furuplante, kommet opp etter såing på en optimal spireplass (humus + mineraljord) på en hogstflate. Bildet er tatt i september. Foto: Pekka Helenius, Finnish Forest Research Institute.

Såing blir mest brukt for furu, og resultatet er ofte bra, ikke minst sammenliknet med naturlig foryngelse. Hvis man ser på hvor stor del av de sådde frøene som faktisk blir til en plante, er resultatet imidlertid ikke så godt. Kun 10-20 % av de spiredyktige frøene blir en småplante, altså er det mye godt frø som går tapt ved bruk av metoden.

De viktigste årsakene til tap av frø og spireplanter ved direkte såing er tørke, oppfrost, predasjon og erosjon. Effekten av disse faktorene kan bli kraftig redusert hvis frøene såes under et tynt lag av humus, på toppen av mer eller mindre ren mineraljord.

En annen viktig faktor for å forbedre resultatet er å identifisere de foryngelsesområdene som egner seg best for direkte såing.

Se mer om mulighetene til å forbedre resultatet etter direkte såing i foredraget til Pekka Helenius fra NordGen Skogs temadag i Lahti 3. oktober (på engelsk).


Andre temaartikler finner du her.