NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Verdens grønne gull i Reykjavík

Skogreising på Island.

Et av høydepunktene ved markeringen av skogens internasjonale år 2011 på Island blir konferansen som islandske skogbrukere arranger 22 oktober i Harpan, det nye konsert- og konferansehuset i Reykjavík. Internasjonale, fremragende forelesere vil gi et overblikk over skogens situasjon og fremtidsutsikter på Island så vel som i Skandinavia, Europa og resten av verden.

Foredragene holdes på engelsk, men islandske tilhørere kan få oversettelse via hodetelefoner.

Her finner du en lenke til konferansens hjemmeside.


Arkiv