NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Hvem eier trærnes gener?

En ny rapport om tilgang og rettigheter til skoggenetiske ressurser i Norden er publisert.

I Norden er vi vant til enkel og ubyråkratisk utveksling av trærnes genetiske ressurser over landegrensene. Dette sikrer tilgang til verdifullt frø og foredlingsmateriale.

Rapporten "Seeking appropriate legislation regulating access and exclusive rights to forest genetic resources in the Nordic region" beskriver dagens situasjon i Norden med hensyn til lovgiving, og hvordan utviklingen innen internasjonale lover og regler kan påvirke denne situasjon. Den tar for seg lovmessig status for foredlingsprosesser og foredlingsmateriale med fokus på patentering, og viser eksempler på hvordan åpen utveksling av genressurser i noen tilfeller kan kombineres med patentering og kommersialisering. Rapporten gir praktiske anbefalinger i forhold til framtidige utfordringer på området.

Rapporten er skrevet av Morten Walløe Tvedt ved Fridtjof Nansens Institutt, i samarbeid med Arbeidsgruppen for genressurser ved NordGen Skog. Nordisk Ministerråd har finansiert arbeidet.

Last ned hele rapporten her.


Arkiv