NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Bæredyktig biomasseproduksjon

NordGen Skog inviterte i samarbeid med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konferanse i Odense, Danmark, 13.-14. september 2011.
Pil i kort omdrift, kan det lønne seg? Gunnar Friis Proschowsky og Kristian Pedersen diskuterer.

Nye muligheter for bruk av skogbiomasse til bioenergi er for alvor på dagsordenen, både som en konkret arealanvendelse og som et middel til å i imøtegå klimautfordringene. Omtrent 70 deltagere fant veien til Odense for å diskutere dette aktuelle temaet.

På konferansen ble potensialet ved å plante og dyrke skog, energikulturer eller blandingskulturer belyst. Forskellige aspekter som inngår i verdikjeden fra foredling via planteskole og produsent til sluttproduktet bioenergi ble presentert. Nordiske forskere og forvaltere ga nåtidige og fremtidige perspektiver på bioenergi: vil et økt uttak av biomasse være bæredyktig i forhold til CO2-utslipp og effekter på biodiversitet?

På ekskusjonen fikk deltagerne presentert muligheter innen valg av arter og provenienser på Naturstyrelsens eiendom på Sønderskovgård. Praktisk dyrking av pil i korte omløp ble demonstrert og diskutert.

Program og foredrag finner du på denne siden.Arkiv