NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Dansk genressourcearbejde

Staten Danmark's arbejde med husdyrgenetiske ressourcer har siden 1986 være koordineret af et ministerielt udvalg. Hvert 4.år udpeges udvalgsmedlemmer af miljø- og fødevareministeren.

Siden 2013 er flertallet af udvalgsmedlemmerne (8 ud af 14) dog valgt af avlerne. Udvalget rådgiver NaturErhvervstyrelsen om anvendelse af en finanslovsbevilling på ca. 3 millioner kr., som anvendes til at støtte husdyravlere, avlerforeninger og projekter, samt til produktion af materiale til Genbanken, informationsarbejde samt drift af sekretariatet.

Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) er sammensat af repræsentanter for avlerne, Miljø- og Kulturministeriet, Dansk Landbrug samt forskningen. I 2016 fremlagde Bevaringsudvalget en plan for sit arbejde med 7 fokuspunkter til og med 2020.

Her kan du finde yderligere om Danmarks bevaringsarbejde med husdyrgenetiske ressourcer http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/husdyrgenetiske-ressourcer/.

Sidansvarig:  Anne Kettunen

Danmark

Ansvarlig myndighet:
Center for Plante- og Husdyrgenetiske Ressourcer (fra august 2007)

Nasjonal Koordinator:
Malene Karup Olesen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
NaturErhverstyrelsen
Nyropsgade 30, DK-1780 København
Epost: mkol@naturerhverv.dk
Tlf: +45 33958000