NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Direktör utnämnd för NordGen

Arni Bragason kom til NordGen som interim direktör i desember 2010. Han er uddanned som biolog fra Islands Universitet og planteforædler (Ph.D) fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København.

Arni arbejdede med planteforædling (byg og græs)og dyrking af frø ved Landbrugets forskningsinstitute i Island.

I årene 1990-1998 var Arni direktør for Statens skovforskningsstation i Island og fra 1998-2003 direktør for Statens Naturværn og direktør for naturværn på Umhverfistofnun (The Environmental Agency of Iceland.

Fra 2007 var Arni projektleder og rådgivende konsulent på konsulentfirmaet Efla i Island .

Som direktør for Statens skovforskning var Arni ansvarlig for forskning samarbejde med nordiske skovbrugsforskere. Som direktør for Statens Naturværn og hos Umhverfisstofnun var Arni ansvarlig for naturværn og drift af nationalparker og fredede områder i Island. Som konsulent var Arni projektleder og ekspert i konsekvenseanalyser og miljøstyring af veje og elledningar, samt at være rådgiver for naturværnsager.

Arkiv