NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Avtal undertecknat av Norge

Norge är det 19:e land som skrivit under Nagoya-protokollen och konventionen om biologisk mångfald. Avtalet träder i kraft när 50 länder har ratificerat protokollen.

Läs mer

Arkiv