NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Växter

Varför bevara växtgenetiska resurser?

Vad är växtgenetiska resurser? 
Genetiska resurser är, enligt den internationella biologiska konventionen om biologisk mångfald, levande material som innehåller arvsmassa av omedelbart eller potentiellt värde för människan. Växtgenetiska resurser omfattar alltså alla våra kutlurväxter. Även en del av deras vilda släktingar räknas in, eftersom de ofta har värdefulla egenskaper för förädling av kulturväxter.

Varför bevara växtgenetiska resurser? 
I modernt jordbruk används få växtsorter, starkt förädlade med smal genetisk bas, till skillnad från de otaliga lantsorter med stor genetisk variation som tidigare generationer odlare använt. Om man inte motverkar denna genetiska utarmning kan det får allvarliga konsekvenser, särskilt som vi nu står på tröskeln till ett förändrat klimat.

Genetisk variation är oersättlig
Det har visat sig att sorter med snäv genetisk bas helt kan slås ut av växtsjukdomar. Förädlarna har då fått gå till äldre sortmaterial eller närbesläktade vilda arter för att hitta anlag för motståndskraft mot sjukdomen ifråga. Inte ens avancerad genteknik kan ersätta den naturliga variationen med dess otaliga gener och samspelet dem emellan. Den är oersättlig och utan den kan ingen förädling äga rum.

Läs mer