NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Avkommans kön?

Kan modern påverka avkommans kön?

Vi har lärt oss att enbart spermien  (x- eller y-spermie) och slumpen avgör vilket kön en avkomma till däggdjur får. Vilken spermie som kommer först avgör och 50/50 fördelningen är det slumpmässiga utfallet.

Fenomenet ’maternell dominans’, dvs. att modern avgör vilken spermie som får befrukta, framförs av forskare från Nya Zeeland som en hypotes. Man har konstaterat att mängden testosteron i äggblåsan har påverkan – vid högre mängd är befruktning med y-spermie (”han-spermie”) mer sannolik.

För ett däggdjur (man har arbetet med kor) har man sett det betyder att stressade hondjur föder fler tjurkalvar – dessa har också de högsta testosteronhalterna. Den miljö resp. moder befinner sig kan alltså påverka. Hypotesen skulle också kunna förklara det faktum att vissa kor är omöjliga att få dräktiga med könsseparerad sperma (denna innehåller nästan uteslutande ”hon-spermier ”).

En reflektion från den humana sidan kan vara det faktum att andelen födda pojkar ökar under krigstid.

Lâs mer här.

Referens: Reproduction 2010, 140, 425-333

Bilden visar en ko av rasen vestlandsk raudkolle, med nyfödd kalv. (Foto: Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter)

2011-03-17 HE