NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Høstskudd

Høstskudd i gran – en fremtidig utfordring?

Grana avslutter strekningsveksten midtsommers og begynner på den måten forberedelsene til høsten og vinteren. Av og til bryter knoppene som dannes etter vekstavslutningen allerede på ettersommeren.

Høstskudd1 G Sogaard 200pxb

Høstskudd i toppen av en ung granplante. Bildet er tatt i oktober. Foto: G. Søgaard, Skog og landskap.


Når dette skjer utvikler treet høstskudd (proleptiske skudd, lammas shoots) som kan fortsette å vokse utover sensommeren og tidlig høst. 

Høstskudd kan føre til skader på plantene, blant annet flere dobbelttopper. Det ser ut til at forekomsten av høstskudd er økende, og flere teorier settes fram for å forklare denne økningen.

Les mer om omfang, konsekvenser og årsaker til høstskudd her.