Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Plants

Karakterisering av Busthavre - Avena strigosa

Karakteriseringen av Avena strigosa är ett samarbete mellom Norden, Canada og Tyskland. Med sine små frø og positive effekter mot nematoder har diploid havre et potensial som fôrvekst eller grønngjødsel/fangvekst som har blitt neglisjert.

Kunnskap og tilgang til vekstmateriale er viktig for et bærekraftig og allsidig landbruk. A. strigosa viser betydningen av genbanksbevaring av arter og variasjon innenfor arter som ellers kunne ha gått tapt.

Avena strigosa er diploid havre og har sitt gensenter i det vestre Middelhavsområdet (Spania og Portugal). Arten ble dyrket i marginale områder, men ble også akseptert som innblandet i den vanlige heksaploide havren (Avena sativa L.). Dette var tilfelle mange steder i Europa (Mordvinkina 1936).

Forbedringer i frørenserier og endringer i markedsbehov har gjort sitt til at disse artene ikke lener ble dyrket i Europa, unntagen enkelte steder som i Skottland og Litauen. Dyrkingen av artene forsvant helt fra de nordiske landene.

Läs hela artikeln