Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

SKUD öppnar igen

Observera - informationen nedan är till vissa delar inaktuell - se korrekt information i en nyare artikel under NordGen aktuellt. (Lena Ansebo, 2012-10-04)

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) stängde vid årsskiftet på grund av bristande finansiering. Men en press-release den 17 februari i år tillkännager att en gemensam insats mellan LRF, genom Gröna Näringens Riksorganisation, och flera andra företag och organisationer inom den kommersiella växtsektorn gör att SKUD nu kommer att kunna öppnas igen. Stödet garanterar den fortlöpande driften och säkerhetsarbetet, men för närvarande ingen nyinläggning av data i SKUD eller vidareutveckling av databasen.

SKUD ska göras tillgänglig igen före februari månads utgång.

SKUD är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, helt anpassad till svenskt språkbruk och internationell praxis.

Läs mer om SKUDs ny-öppnande på POMs nyhetssida.

SKUD kommer att finnas på samma webadress som tidigare: http:/www.skud.se OBS! Adressen är inte längre korrekt. Ny adress: www.skud.info  (Lena Ansebo, 2012-10-10)

   
   
   
   

Arkiv