NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Bruk og utveksling

Bruk og utveksling av genetiske ressurser

Protokollen fra CBD-møtet i Nagoya høsten 2010 om "tilgang til og deling av utbytte fra genetiske ressurser" reiser spørsmål i landbruks- sektoren. CBD og den nye protokollen dekker biodiversitet generelt, inkludert landbruket, men er ikke formulert spesielt for å håndtere landbruks- interesser spesielt.

Så hva er nytt etter Nagoya forhandlingene, og hva blir følgene for landene som tilbyr og etterspør genetiske ressurser viktige for landbruket? Hva slags regimer for handel med genetiske ressurser bør utvikles fremover? NordGen var invitert til det første av to "Multi-Stakeholder Expert Dialogue"-møter i februar om disse spørsmålene. Deltagerene var fra hele verden, og representerte de ulike sektorene. NordGen representerte Norden og husdyrsektoren.

Målet med møtet var å finne fellesnevnere og ulikheter mellom de ulike sektorene med hensyn til deres bruk og utveksling av genetiske ressurser og avlsmateriale.Etter det andre møtet i slutten av mars vil det utarbeides en rapport med råd til sekretariatet for Kommisjonen for Genetiske Ressurser for Mat og Landbruk (CGRFA), som skal ha sitt 13. møte i Roma i juli 2011.

De to hovedspørsmålene for det første møtet var:

  1. Nåværende praksis for bruk og utveksling av genetiske ressurser i de ulike sektorene
  2. Vurdering av mulig effekt av etablert praksis for bruk og nyttedeling på fremtidig utveksling av genetiske ressurser for mat og landbruk

Les presentasjonene fra møtet her, (på engelsk).